Știri

Vacanță de iarnă 2019. Când începe vacanța de iarnă

Vacanțe școlare 2019/ vacanța de iarnă.  Potrivit structurii anului școlar 2019-2020, vacanțele școlare diferă pentru clasele primare și învățământul preșcolar de clasele de gimnaziu și liceu. Iată cum sunt structurate vacanțele în noul an școlar

Anul școlar 2019-2020 aduce câteva modificări în ceea ce privește structura cursurilor, durata semestrelor și cea a vacanțelor școlare. Potrivit Ministerului Educației, după vacanța de iarnă, elevii vor intra direct în cel de-al doilea semestru.

Vacanțe școlare 2019. Când este vacanța de iarna

Prima vacanță școlară din anul 2019 -2020 este vacanța de iarnă, care începe din data de 21 decembrie 2019 și se încheie pe 12 ianuarie 2020. Excepție fac elevii claselor primare care, în perioada 26 octombrie- 3 noiembrie 2019 mai au parte de o vacanță în plus.

Vacanțe școlare 2019/ vacanța de iarnă. Vacanţele elevilor din toate ciclurile de învăţământ sunt programate astfel:

  • vacanţa de iarnă (21 decembrie 2019 – 12 ianuarie 2020)
  • vacanţa de primăvară (4 aprilie – 21 aprilie 2020)
  • vacanţa de vară (13 iunie – data din septembrie 2020 la care vor începe cursurile anului şcolar 2020 – 2021)
  • Suplimentar, clasele din învăţământul primar şi grupele din învăţământul preşcolar beneficiază de vacanţă în săptămâna 26 octombrie – 3 noiembrie 2019.

Vacanțe școlare 2019/ vacanța de iarnă. Structura anului școlar 2019

Potrivit structura an școlar 2019-2020, semestrul I va începe la 9 septembrie şi se va încheia în 20 decembrie 2019, iar semestrul al II-lea va începe în data de 13 ianuarie şi se va încheia la 12 iunie 2020, cursurile fiind dispuse pe durata a 35 de săptămâni. Practic, dispare vacanța intersemestrială de o săptămână, care era dată, în anii trecuți, la începutul lunii februarie, pentru că semestrul I se încheie acum odată cu vacanța de iarnă.

Pentru clasele a XII-a zi, a XIII-a seral şi frecvenţă redusă, anul şcolar se încheie în data de 29 mai 2020, iar pentru clasa a VIII-a, în data de 5 iunie 2020. Pentru clasele din învăţământul liceal – filiera tehnologică, cu excepţia claselor mai sus-menţionate şi pentru clasele din învăţământul profesional, anul şcolar are 37 de săptămâni de cursuri.

În ceea ce priveşte Capitala, planul de şcolarizare pe anul 2019-2020 însumează, la nivelul Bucureştiului, un număr de 294.231 elevi, care vor învăţa în 419 de şcoli de stat, respectiv 222 private, au precizat reprezentanţii Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti.

  • semestrul I (9 septembrie 2019 – 20 decembrie 2019)
  • semestrul al II-lea (13 ianuarie 2020 – 12 iunie 2020)
  • 29 mai 2020: încheierea cursurilor pentru clasa a XII-a zi, a XIII-a seral şi frecvenţă redusă
  • 5 iunie 2020: încheierea cursurilor pentru clasa a VIII-a

Vacanțe școlare 2019. Școala Altfel

Programul naţional “Şcoala altfel” se va desfăşura în perioada 7 octombrie 2019 – 29 mai 2020, pe o perioadă de 5 zile consecutive lucrătoare, a căror planificare se află la decizia unităţii de învăţământ.
Intervalul aferent programului “Şcoala altfel” nu va coincide cu perioada în care se susţin lucrările scrise semestriale (tezele).
Pentru clasele din învăţământul liceal – filiera tehnologică, din învăţământul profesional şi din învăţământul postliceal se pot organiza activităţi de instruire practică în săptămâna dedicată programului “Şcoala altfel”.

Potrivit unui calendar specific, olimpiadele școlare se organizează, în general, în perioada vacanței de primăvară.

Vacanțe școlare 2019 pentru profesori

Structură an școlar 2019 – 2020 pentru profesori – anul școlar începe pe 2 septembrie 2019 Structura anului școlar 2019 – 2020 propusă de Ministerul Educației prevede că anul școlar pentru profesori începe pe data de 2 septembrie 2019 și se încheie pe data de 31 august 2020. În felul acesta, pentru profesori, anul școlar va avea 35 de săptămâni de cursuri, respectiv 169 de zile lucrătoare.